Τα Χριστούγεννα δεν είναι τα ίδια, όταν έχεις χάσει κάποιο κοντινό σου πρόσωπο. Το Outlish [en] μιλά για το πένθος κατά την περίοδο αυτή του έτους.